Bouwen met Woningborg

Bij het kopen van een nieuwe woning let u waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, de kwaliteit van de gebruikte materialen en de locatie. Maar schenkt u ook voldoende aandacht aan de kwaliteit en de financiële positie van de bouwonderneming die uw woning gaat bouwen? En hoe zit het met garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de bouwperiode of de garantieperiode na oplevering van uw huis?
Het kopen van een woning of appartement is vaak de grootste financiële stap in uw leven. Risico’s op technisch en financieel gebied dienen dan ook adequaat te worden afgedekt. En die risico’s zijn wel degelijk aanwezig!
Een bouwonderneming kan immers failliet gaan en waar kunt u dan terecht. Het Woningborg waarborgcertificaat biedt hier een antwoord op. Uw woning zal onder de garantie van Woningborg worden gerealiseerd, zodat tijdens de bouw, maar ook daarna alle risico’s afgedekt zijn. Meer informatie: https://www.woningborg.nl/

 

Woningborg-certificaat

Het Woningborg-certificaat biedt u als koper van een nieuwe woning altijd twee vaste vormen van zekerheid:

De afbouwwaarborg

Als uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning (inclusief het schriftelijk overeengekomen meer-/minderwerk).

De meerkosten van de afbouw ten opzichte van de nog te betalen resterende termijnen van de aanneemsom vallen onder de onbeperkte dekking van deze afbouwwaarborg.
U betaalt in geval van afbouw dus nooit meer dan u was overeengekomen.

Garantie na oplevering

3 maanden na oplevering van de woning gaat de kwaliteitsgarantie uit de Garantie- en waarborgregeling in. De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar. Voor ernstige gebreken die de constructie in gevaar brengen, is de termijn 10 jaar.

Voor meer informatie: www.woningborg.nl

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie.

Samen kijken we naar uw wensen en de mogelijkheden met betrekking tot dit unieke nieuwbouwproject in Limmen.

Disclaimer

Top