Appartementen

In het nieuwbouwproject Tuinderserf Limmen wordt een unieke kans geboden om te wonen in een betaalbaar koopappartement met alle gemakken van nieuwbouw. Er worden zes sociale koopappartementen gerealiseerd met een woonoppervlakte van ca. 56m2, koopsom vanaf € 259.000,-.

Alle appartementen beschikken over een terras (begane grond) of balkon (1e verdieping) waar u kunt genieten van de omgeving.

Om in aanmerking te komen voor een koopappartement geldt een inkomenscriterium en is er een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding van toepassing. Met deze clausules wordt ervoor gezorgd dat de appartementen beschikbaar blijven voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare koopwoning. 

Klik op een bouwnummer voor meer informatie.

Op de 6 sociale koopappartementen zijn de volgende clausules van toepassing.:

Zelfbewoningsplicht

De koper van een sociaal koopappartement (in woningcategorie 2) is niet bevoegd deze door anderen dan hemzelf (met eventuele gezinsleden) te laten bewonen. Het is de koper verboden deze woning met beperkte genotsrechten te bezwaren, te verhuren of anderszins in gebruik te geven.

Antispeculatiebeding

Indien de koper van sociaal koopappartement (in woningcategorie 2) in eigendom wenst over te dragen, is de onderstaande winstafroomregeling van toepassing waarbij als datum van eerste bewoning geldt, de datum waarop koper op het adres van de in lid 1 bedoelde woning staat ingeschreven in de gemeentelijke BRP (Basis Registratie Personen):

Bij eigendomsoverdracht van het appartement binnen één jaar na de datum van de aanvang van de eerste bewoning is de koper aan de Gemeente verschuldigd het volledige verschil tussen:

  • de opbrengst;
  • de kosten van de oorspronkelijk verkrijging van de eigendom verbonden.

Bij overdracht in het tweede of latere jaren na de aanvang van de eerste bewoning moet aan de Gemeente worden betaald respectievelijk 80% van vorenbedoeld verschil in het tweede jaar, 60% in het derde jaar, 40% in het vierde jaar en 20% in het vijfde jaar.

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie.

Samen kijken we naar uw wensen en de mogelijkheden met betrekking tot dit unieke nieuwbouwproject in Limmen.

Disclaimer

Top